ANNE TEN HAM
INSTALLATIES

 
SCHETSONTWERPEN

 

 

Monument voor de Worthingtonpump
In opdracht van de gemeente Arnhem

In dit ontwerp ben ik uitgegaan van de situatie in 1946 toen de pomp geinstalleerd werdin in het pompschuurtje naast de resten van het oude gemaal aan de Kadestraat. De plattegrond van het schuurtje heb ik als basis gekozen voor een vijver waarin het water van het lager gelegen buitenbassin naar het hoger gelegen binnenbassin en weer teruggepomt wordt.

 

 

 


 
Voorgestelde situatie

HOME