ANNE TEN HAM
©

 

Werkt als kunstenaar, fotograaf en ontwerper.
In opdracht, maar daarnaast is al het werk op deze site te koop.

 


In mijn fotowerk zoek ik de zeldzame momenten waarop de werkelijkheid zich even niet aan de regels lijkt te houden en je doet verwonderen. De onderwerpen lijken van hun plaats, functie of doel te zijn afgedwaald. In de minimale composities wordt de aandacht volledig naar schijnbaar ondergeschikte zaken getrokken die daardoor een onverwachte intensiteit mee krijgen.

De rode draad in mijn projectiewerk is het onderzoek naar de manipulatie van licht en daarmee samenhangend de beleving van de ruimte. Licht is voor mij materiaal en onderwerp tegelijk. De natuurlijke beweging in de installaties door wind, water of schaduw maakt het werk leven terwijl het ons tegelijkertijd op het verkeerde been zet.

 

2002-2005 Architectonische Vormgeving Utrecht.
1990-1996 Vrije Kunst Fotografie Kampen.

CURRICULUM

LinkedIn
Mail
portret
Links

HOME